Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Przed złożeniem zamówienia zalecane jest zapoznanie się z treścią regulaminu. Wyjaśnia on zasady funkcjonowania sklepu.
 2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

§2. Składanie zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowana na stronie http://www.jubiler-glebocki.pl
 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Zakupów w sklepie mogą dokonywać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani.
 5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go za pośrednictwem systemu zamówień sklepu.
 6. Po złożeniu zamówienia klient dostanie maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.
 7. Klient może wprowadzić zmiany lub zrezygnować z zamówienia mailowo jubiler-glebocki@jubiler-glebocki.pl. Pod warunkiem jednak, że wyroby nie znajdują się już w zaawansowanym stadium produkcji.
 8. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki w wysokości zależnej od opcji wybranej przez kupującego w trakcie składania zamówienia.
 9. W przypadku zamówienia o określonej wartości będziemy prosić o dokonanie przedpłaty (zaliczki) przed przekazaniem zamówienia do realizacji.

§3. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty lub zaliczki na rachunku bankowym firmy.
 2. Czas realizacji liczony jest od rozpoczęcia realizacji jak w §3.1 do momentu przekazania zamówienia do firmy wysyłkowej. 
 3. Przy produktach podawany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas liczony od rozpoczęcia realizacji zamówienia (§3 pkt. 1) do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Do czasu realizacji wliczane są tylko dni robocze (bez sobót i niedziel)
 4. W przypadku realizacji zamówienia na wyroby o różnym czasie realizacji zamówienia, za czas realizacji zamówienia przyjmuje się najdłuższy czas realizacji występujący wśród zamówionych wyrobów.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego przyjętych ustaleń.

§4. Zwrot towarów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi jakichkolwiek oznak noszenia lub uszkodzenia. Do zwrotu musi być dołączone otrzymane opakowanie.
 2. W takim przypadku sklep zobowiązuje się do zwrotu kwoty równej naliczonej cenie wyrobu. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie 7dni roboczych od daty otrzymania zwrotu. Zwrot może zostać dokonany przelewem na konto lub przekazem pocztowym na wskazany przez kupującego adres.
 3. Kwota zwrotu nie obejmuje kosztu wysyłki zwrotu przez klienta.
 4. W przypadku uznania przez Sklep iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym założeniom, Sklep może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji kupującego.

§5. Reklamacje i gwarancje

 1. Wszystkie wyroby dostępne w sklepie objęte są gwarancją.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu.
 3. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 4. Gwarancją objęte są wszystkie uszkodzenia wyrobów wynikające z ukrytych błędów wykonania.

§6. Wyłączenia z gwarancji

 1. Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia wynikające z użytkowania wyrobów np. porysowania powierzchni, uszkodzenia, zniszczenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania wyrobu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach oferowanych produktów, wstawiania nowych produktów, wycofywania produktów oraz wprowadzania zmian w opisach i specyfikacji produktów.
 2. Żadna z powyższych zmian niema jednak wpływu na zamówienia przyjęte już do realizacji.