Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

§1. Postanowienie ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jubiler-glebocki.pl jest firma Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Cieszkowskiego 6
 2. Osoba korzystająca z serwisów Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka zwana dalej użytkownikiem.

§2. Dane osobowe

 1. W czasie korzystania z serwisów oferowanych przez Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te są wymagane do poprawnego działania serwisu, umożliwiają prawidłową obsługę i identyfikację klientów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje możliwość obsługi użytkownika.
 2. Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§3. Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

§4. Niezapowiedziane Wiadomości

 1. Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe znajdują się z bazie adresowej Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 2. Za niezapowiedziane Wiadomości Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka rozumie informacje dotyczące funkcjonowania jego serwisów (np. Informacje dotyczące zmian w działaniu serwisów, promocje, życzenia, komentarze).

§5. Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka

§6. Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Na stronach, serwisach Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka mogą znajdować się treści, artykuły, porady. Mają one charakter opinii własnych i przyjmujemy że nie zawsze mogą one zgadzać się z opiniami własnymi użytkownika czy osób trzecich.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkownika. Jakiekolwiek wprowadzone zmiany nie wpływają na podstawowe postanowienia z §2 pkt.2.
 2. Obowiązującym jest aktualny zapis Polityki Prywatności zamieszczony na stronie internetowej http://www.jubiler-glebocki.pl
 3. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami Polityki Prywatności prosimy nie korzystać z usług oferowanych przez Jubiler GLEBOCKI Agnieszka Grzesica-Głębocka